Được thành lập năm 2005 với một cơ sở ở Phú Nhuận. Nay chúng tôi đã phát triển thêm chi nhánh ở Tân Phú. Với sự vững vàng trong chuyên môn và tận tụy trong chăm sóc khách hàng, Nha khoa SAIDO đã được các nhà bảo hiểm sức khỏe hàng dầu trong nước chọn làm đối tác.